Bod č.5.:

ŘEÚ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2022–2025

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení FV)
Důvodová zpráva (Stanovení FV)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka FV pro rok 2022)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Tabulka FV pro období 2023 - 2025)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 9/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:364 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX