Bod č.97.:

ŘEÚ/4 - Přehled poskytnuté podpory města Plzně na zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně v letech 2020–2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Přehled poskytnuté podpory MP na zmírnění negativních dopadů koronavirové krize)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX