Bod č.83.:

MAJ/21 - Výkup pozemků parc. č. 8606/5, 8590/7, 8589/12 a parc. č. 8589/15, vše k. ú. Plzeň do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX