Bod č.71.:

MAJ/9 - Rozhodnutí o prominutí smluvních pokut, „2x Bytový dům Křimice“, investor Křimická stavební s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:430 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX