Bod č.6.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2021

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2021)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2021)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka RO)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic správců MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic správců MMP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení FV ZMP č. 10/2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX