Bod č.70.:

MAJ/8 - Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv v rámci stavby Výstavba 52 RD a bytového domu, Plzeň - Křimice, GLOBÁl spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (snímky map)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX