Bod č.75.:

MAJ/13 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Jasmínová - Jateční

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (vyjádření MO Plzeň 8 - Černice) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (GP č. 1794-57/2021)
Příloha č.4 (snímky map - k. ú. Hradiště u Plzně (FO))
Příloha č.5 (snímky map - k. ú. Černice (MP))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:433 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX