Bod č.80.:

MAJ/18 - Výkup pozemků v k. ú. Malesice, k. ú. Plzeň a v k. ú. Křimice, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:438 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX