Bod č.86.:

MAJ/24 - Změna usn.ZMP č.117 ze dne 5.3.2015 a usn.ZMP č.433 ze dne 6.9.2018 ve věci uzavření smlouvy o bezúpl. převodu pozemků a bezúpl. převod pozemku p.č. 799/1 k.ú. Koterov od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 117 ze dne 5. 3. 2015 a ZMP č. 433 ze dne 6. 9. 2018)
Příloha č.2 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX