Bod č.78.:

MAJ/16 - Výkup pozemku parc. č. 829/1 v k. ú. Božkov, od spol. ČEZ, a. s, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 32/21 ze dne 14. 4. 2021)
Příloha č.4 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:436 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX