Bod č.79.:

MAJ/17 - Výkup pozemků parc. č. 10714/4, 10751/3, 10812/3, 10812/4, 10816/2, 10816/4, 10836/3 zaps. na LV č. 43575 pro k. ú. Plzeň, ve vlastnictví spol. Statek Velká Chuchle a.s., do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (snímky z KM - modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX