Bod č.87.:

MAJ/25 - Zrušení usnesení ZMP č. 366/2015 v plném rozsahu a realizace BÚP p.č. 447/21, p.č. 447/33,p.č. 447/56, p.č.447/57 a p.č. 447/58, vše k.ú. Litice u Plzně a p.č. 630/3, k.ú. Šlovice u Plzně, z vl. ÚZSVM do majetku města.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o BÚP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 366/2015)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 6-Litice)
Příloha č.5 (vyjádření starosty města Dobřany)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX