Bod č.88.:

MAJ/26 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1916/6, k. ú. Černice, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 39/2019)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení starosty MO Plzeň 8 - Černice)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX