Bod č.93.:

EVID/3 - Vzájemné vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 3197/273 a p. č. 3197/274 a pozemku p. č. 995/5 vše k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (GP č. 5005-46/2021)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (letecký snímek, modrá mapa)
Příloha č.7 (plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX