Bod č.20.:

OŽP/2 - Žádost městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, o uvolnění finančních prostředků z FŽP na projekt „Oprava víceúčelové travnaté plochy v relaxačním areálu Božkovský ostrov

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX