Bod č.18.:

OŽP/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014 (systém nakládání s odpady)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:375 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX