Bod č.95.:

EVID/5 - Darování movitého vybavení z objektu ubytovny na adrese Plzeň, Plachého 1878/52 Diecézní charitě Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam movitého vybavení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:453 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX