Bod č.21.:

KŽP/1 - Žádost městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Malesice ul. Ke Sv. Josefu – výsadba alejových stromů“

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX