Bod č.84.:

MAJ/22 - Výkup pozemku parc. č. 2921, k. ú. Valcha, a oplocení na pozemcích parc. č. 2921 a parc. č. 2429/1, oba v k. ú. Valcha, mezi městem Plzní a spol. Valcha Property Development a.s.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (zákres)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX