Bod č.32.:

BEZP+FIN/3 - Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 3

(předkladatel:radní Zrzavecký, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX