Bod č.62.:

PROM/20 - Uzavření kupních smluv na prodej bytových a nebytových jednotek v Plzni s vítězi městských soutěží

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:421 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX