Bod č.16.:

TN/1 - Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov za období roku 2020)
Příloha č.2 (Závěrečný účet za rok 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX