Bod č.51.:

PROM/9 - Prodej pozemku p. č. 259/68 v k. ú. Koterov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (KNM RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá )
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX