Bod č.52.:

PROM/10 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 854/76 a p. č. 854/77 v k. ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 – Slovany)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:411 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX