Bod č.53.:

PROM/11 - Prodej části pozemku p. č. 2264/9 a části pozemku p. č. 2264/85, k. ú. Doubravka, společnosti STAVMONTA spol. s r.o. a zřízení služebností k části pozemku p. č. 2264/10, k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX