Bod č.60.:

PROM/18 - Prodej stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1153/33 a stavby bez čp/če na pozemku p. č. 1153/34, obě v k. ú. Hradiště u Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX