Bod č.61.:

PROM/19 - Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2021/003882 uzavřené dne 7. 7. 2021 mezi statutárním městem Plzní a Plzeňským krajem

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Plzeňského kraje)
Příloha č.2 (majetek města)
Příloha č.3 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX