Bod č.44.:

PROM/1 - Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) s vítězem soutěže

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (kupní smlouva vč. příloh)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX