Bod č.48.:

PROM+MAJ/5 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „Bytové domy Lochotínská“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. příloh)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (situace - nájem, in. smlouva a záměr budoucího prodeje)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (GP + zábor - výkup)
Příloha č.7 (majetek města a letecký snímek - výkup)
Příloha č.8 (majetek města - nájem, in. smlouva a záměr budoucího prodeje)
Příloha č.9 (letecký snímek - nájem, in. smlouva a záměr budoucího prodeje)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX