Bod č.57.:

PROM+MAJ/15 - Prodej a výkup pozemků v k. ú. Hradiště u Plzně – společnost Seidl Confiserie s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP - prodej)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP - výkup)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (geometrický plán - prodej)
Příloha č.5 (geometrický plán - výkup)
Příloha č.6 ( geometrický plán - výkup)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:416 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX