Bod č.58.:

PROM/16 - Změna usnesení ZMP č. 206 ze dne 13. 5. 2019

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (majetek města)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX