Bod č.46.:

PROM+BYT/3 - Záměr – nakládání s nemovitými věcmi na adrese Kotkova 5, 9, 17, 19, 23 a 25, Kalikova 6, 16 a 18 v Plzni.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled nákladů na rekonstrukce, demolice a novou výstavbu )
Příloha č.2 (KOTKOVA – KALIKOVA – prověření dalšího využití objektů a pozemků (ÚKRMP))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX