Bod č.47.:

PROM/4 - Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků p. č. 786/1, 792/1, 799, 800, 786/2 a stavby bez čp/če, vše v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX