Bod č.17.:

ŘTÚ/3 - Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh „Plavecký bazén Borská pole“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Soutěžní podmínky „Plavecký bazén Borská pole“) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:374 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX