Bod č.107.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 8. 9. 2021

(předkladatel:p. H. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX