Bod č.108.:

VZVZ/2 - Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 10. 2021

(předkladatel:p. H. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX