Bod č.109.:

VZVZ/3 - Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za I. pololetí roku 2021

(předkladatel:p. H. Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Informativní zpráva č.1 (Příloha IZ)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX