Bod č.50.:

PROM/8 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 437/14 a p. č. 437/15, vše v k. ú. Bušovice

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření Obce Bušovice)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:409 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX