Bod č.54.:

PROM/12 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1864/5 a pozemku p. č. St. 683, vše v k. ú. Litice u Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP, zákres)
Příloha č.2 (stanovisko MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (modrá mapa)
Příloha č.5 (letecká mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:413 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX