Bod č.42.:

FIN/3 - Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě a smlouvě budoucí darovací s GFK a ZŠ, s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX