Bod č.9.:

FIN/4 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu)
Důvodová zpráva (Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu)
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování valné hromady PT, a.s.)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu PT, a.s. včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům jednání valné hromady)
Příloha č.3 (Rozhodnutí představenstva PT, a.s. ve věci přípravy valné hromady dne 7. 12. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:401 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX