Bod č.7.:

ŘEÚ/3 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o financování č. 85621 s Evropskou investiční bankou

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o financování č. 82651 s Evropskou investiční bankou)
Důvodová zpráva (Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o financování č. 82651 s Evropskou investiční bankou)
Příloha č.1 (Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o financování č. 82651 v ČJ a AJ verzi)
Příloha č.2 (Finanční smlouva č. 82651 a dodatek č. 1 a dodatek č. 2 v ČJ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2021

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX