Bod č.27.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 18.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (termíny konání rad a zastupitestev v roce 2022)
Příloha č.2 (IZ - zápis z 17. jednání Komise pro rozvoj Výsluní)
Příloha č.3 (IZ - zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj Výsluní)
Příloha č.4 (IZ - zápis z 19. jednání Komise pro rozvoj Výsluní)
Příloha č.5 (IZ - zápis z 22. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 15.9.2021)
Příloha č.6 (IZ - zápis z 23. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 4.11.2021)
Příloha č.7 (IZ - zápis z 23. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 6.9.2021)
Příloha č.8 (IZ - zápis z 27. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 18.10.2021)
Příloha č.9 (petice) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX