Bod č.4.:

ÚKEP/2 - Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury, pro projekt „Pořízení vybavení pro vědeckotechnický park TechTower“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 623511/21/61200/2102)
Příloha č.2 (Příloha 2 - Usnesení ZMP č. 71 ze dne 29. 3. 2021)
Příloha č.3 (Příloha 3 - Usnesení ZMP č. 1141 ze dne 22. 11. 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX