Bod č.111a.:

RadS/2 - Plánovaná zimní opatření cílená na osoby žijící venku na území města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX