Bod č.111b.:

ŘÚSA/1 - Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2021 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje

(předkladatel:JUDr. Triner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Kopie ocenění Přívětivý úřad 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX