Bod č.11.:

EAP/4 - Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2021

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:51 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX