Bod č.17.:

EAP/5 - Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Změna vyhlášky č. 6/2017)
Příloha č.2 (Původní vyhláška č. 6/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:55 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX