Bod č.9.:

EAP/6 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2021

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1 - 9/2021 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1 - 9/2021 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1 - 9/2021 - obsah)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1 - 9/2021 - komentář) (*)
Příloha č.3 (Rozbor hospodaření 1 - 9/2021 - tabulková část)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:49 rok:2021

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 7.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX