Bod č.26.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 18. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:Jiří Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 26. schůze KV ZMO 3)
Příloha č.2 (Zápis z 27. schůze KV ZMO 3)
Příloha č.3 (Zápis z 28. schůze KV ZMO 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:98 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX